40 tys. zł. kary

40 tys. zł. kary

Już tylko 2 tygodnie pozostało mieszkańcom gminy na złożenie deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jak informuje Urząd Gminy w Leoncinie każdy kto w terminie do 15 marca 2013r. niedopełnieni tego obowiązku, bądź poda nieprawdę lub ją zatai, podlega karze grzywny (art. 54, 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego).
Powołane przepisy mówią „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”
Stawka dzienna wynosi 1/30 minimalnego wynagrodzenia, które w tym roku wynosi 1600zł. tj. 53,33 zł.
Narażamy się na karę w maksymalnej wysokości blisko 40 tys. zł. 1/30 x 1600 zł = 53,33 zł x 720 = 38 397,6
Jako ze minimalna przewidziana ilość stawek wynosi 10, wówczas suma wyniesie 533,3 zł minimalnej kary za niedopełnienie w/w obowiązku.

http://kodeks.ws/karny_skarbowy/art54.htm

http://kodeks.ws/karny_skarbowy/art55.htm

http://kodeks.ws/karny_skarbowy/art56.htm

http://www.leoncin.pl/index.php?id=157&n_id=558

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (100 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=