Bądź aktywny - wybierz przyszłość. Podsumowanie 2014

"Bądź aktywny - wybierz przyszłość". Podsumowanie 2014


W piątek 28 listopada 2014 r. w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Bądź aktywny – wybierz przyszłość”. Na godz. 18.00 przybyli beneficjenci projektu oraz zaproszeni goście, Radni RG Leoncin, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy.
Na wstępie, gospodarze spotkania, Wójt Gminy Leoncin – Adam Krawczaka, Kierownik OPS w Leoncinie – Jakub Brzeziński oraz Elżbieta Ławor – koordynator projektu, przedstawili cele, jakie udało się osiągnąć podczas jego realizacji w 2014 roku.

W tym roku beneficjenci uczestniczyli m.in. w kursie prawa jazdy kat. „B”, prawa jazdy kat. „C” ze świadectwem kwalifikacji, operator koparko-ładowarek, nowoczesny sprzedawca/handlowiec z obsługą kas fiskalnych i komputera, operator wózków jezdniowych z wymianą butli, kucharza. Z proponowanych kursów skorzystało 50 beneficjentów, a od początku trwania łącznie 150 osób.

Projekt pn. „Bądź aktywny - wybierz przyszłość” zapoczątkowany został w 2009 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Leoncin. W latach ubiegłych w ramach projektu przeprowadzone zostały m.in. kurs prawa jazdy kat. „B”, obsługi kas fiskalnych, warsztaty z doradcą zawodowym, kurs komputerowy, języka angielskiego, asystenta osoby niepełnosprawnej, warsztaty z psychologiem, odbył się też wyjazd integracyjny do Muzeum Postania Warszawskiego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „.Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.1” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (246 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=