Bądź aktywny - wybierz przyszłość

Bądź aktywny - wybierz przyszłość 2013


W sobotę 23 listopada 2013 r. w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się „biesiada sąsiedzka” podsumowująca projekt pn. „Bądź aktywny – wybierz przyszłość”. W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 17.00 wzięli udział beneficjenci projektu oraz zaproszeni goście, przedstawiciele OSP w Leoncinie i Wilkowie Polskim, Radni RG Leoncin, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy.
Na wstępie, gospodarze spotkania, Wójt Gminy Leoncin – Adam Krawczaka, Kierownik OPS w Leoncinie – Jakub Brzeziński oraz Elżbieta Ławor – koordynator projektu, przedstawili cele, jakie udało się osiągnąć podczas jego realizacji w 2013 roku.
W tym roku beneficjenci uczestniczyli m.in. w kursie prawa jazdy kat. „B”, obsługi kas fiskalnych, warsztatach z doradcą zawodowym.
Projekt pn. „Bądź aktywny - wybierz przyszłość” zapoczątkowany został w 2009 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Leoncin. W latach ubiegłych w ramach projektu przeprowadzone zostały m.in. kurs komputerowy, języka angielskiego, asystenta osoby niepełnosprawnej, warsztaty z psychologiem, odbył się też wyjazd integracyjny do Muzeum Postania Warszawskiego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „.Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.1” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Zobacz więcej. Galeria...

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 15 odwiedzający (199 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=