Dyskusja nad planem zagospodarowania przestrzennego

Dyskusja nad planem zagospodarowania przestrzennego


Od piątku 19 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Leoncinie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leoncin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W poniedziałek 12 listopada br. w godzinach 12 – 17 w pok. Nr 5 Urzędu Gminy odbyła się dyskusja publiczna nad dokumentem. Studium wzbudziło wiele uwag, choćby ze względu na przesunięcie granic Obszaru Natura 2000, który w nowym planie w wielu miejscach graniczy z drogą wojewódzką Nr 575.
Termin wyłożenia Studium mija 19 listopada br., zaś 12 grudnia mija termin, w którym można składać pisemne uwagi do wyłożonego dokumentu. Uwagi i wnioski wniesione po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (84 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=