LVIII sesja RG Leoncin

LVIII zwyczajna sesja RG Leoncin30 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół w Leoncinie odbyła się LVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej w Leoncinie
- w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej w Leoncinie
- w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/256/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Leoncin
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Leoncin
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Leoncin
- w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2023
- Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2014 Nr LVIII/282/13
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2013
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2013-2023
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2013 rok
- w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/234/13 z dn. 24 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ponadto w trakcie sesji Wójt Gminy Adam Krawczak wręczył odznaczenia za wieloletnie pożycie małżeńskie. Zaproszeni jubilaci otrzymali również upominki i kwiaty: 

Zdzisława i Mirosław Czostkiewicz
Anna i Władysław Lewińscy
Marianna i Wincenty Piaseccy
Genowefa i Stanisław Jeziorscy
Anna i Czesław Pakoca
Janina i Jerzy Sumińscy
Marianna i Jan Kurlanc
Anna i Tadeusz Burzyńscy
Halina i Hieronim Bogusińscy
Henryka i Franciszek Gorzkowscy
Janina i Edward Frączak
Teresa i Tadeusz Frączak
Stanisława i Jan Mosakowscy

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (79 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=