LXI - nadzwyczajna sesja RG Leoncin

LXI - nadzwyczajna sesja RG Leoncin


W środę 26 lutego 2014r. o godz. 10.00 odbyła się LXI– nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „„Jacek i Agatka – wesoła i twórcza gromadka” – Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz utrzymania trwałości projektu.
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „„Jacek i Agatka – wesoła i twórcza gromadka” – Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” PO KL w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2012
- w sprawie utworzenie Punktu Przedszkolnego „Jacek i Agatka – wesoła i twórcza gromadka”.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2014 rok.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2024.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (154 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=