LXII sesja RG Leoncin

LXII zwyczajna sesja RG Leoncin


19 marca 2014r. odbyła się LXII – zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2014 rok.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2024.
- w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Leoncin w 2015 roku środków stanowiących fundusz sołecki
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2014 roku
- w sprawie: utworzenie Punktu Przedszkolnego „Jacek i Agatka – wesoła i twórcza gromadka”
- w sprawie podwyższonych opłat za ścieki przemysłowe przyjmowane na Oczyszczalni Ścieków w Michałowie przez Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin
- w sprawie zmiany Uchwały NR VII/45/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku Rady Gminy Leoncin w sprawie ustalenia opłat za wywóz ścieków beczkowozem asenizacyjnym.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin
- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Leoncin, oznaczonej jako działka nr 105/4 o powierzchni 0,1513 ha, na okres powyżej 3 lata

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (194 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=