LXXI sesja Rady Gminy

LXXI sesja Rady Gminy

 

W środę 12 listopada 2014 r. odbyła się LXXI zwyczajna sesji Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2024.
- w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Leoncin.
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 

Była to ostatnia sesja Rady Gminy w kończącej się kadencji 2010-2014. Z tej okazji Wójt Gminy Adam Krawczak wręczył Radnym pamiątkowe statuetki, które były wyrazem wdzięczności za bardzo dobrą współpracę.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (140 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=