Nowy Rok Szkolny 2011-12
Nowy Rok Szkolny


Od uroczystej Mszy świętej w dniu 1 września 2011 r. Nowy Rok Szkolny 2011/12 rozpoczęli uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych z terenu gminy Leoncin.
O godz. 8.00 rozpoczęło się nabożeństwo w kościele parafii p.w. NNMP w Górkach sprawowane przez proboszcza ks. Edwarda Latoszka, zaś godzinę później w kościele parafii p.w. św. Małgorzaty DM w Leoncinie.
Przybyłych do świątyni w Leoncinie powitał wikariusz parafii ks. Robert Zyśk, a Mszę św. celebrowali ks. Henryk Zarzycki – proboszcz parafii w Leoncinie i ks. Janusz Celejewski – proboszcz parafii w Secyminie – Nowinach.
W asyście Pocztów Sztandarowych ze szkół w Leoncinie i Głusku, uczniowie i ich rodzice oraz grono pedagogiczne i przedstawiciele władz Gminy Leoncin modlili się o pokój oraz o łaski Ducha Świętego w rozpoczynającym się nowym roku nauki.
Pod koniec nabożeństwa głos zabrał Wójt Gminy Leoncin – Pan Adam Mirosław Krawczak, w swoim wystąpieniu, życzył uczniom jak najlepszych wyników w nauce. Wójt Gminy mówiąc o 72 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, przypomniał również wszystkim obecnym o innej rocznicy pozostającej w jej cieniu, a która uznawana jest za początek demokratyzacji w Polsce. W ostatnich dniach sierpnia  i pierwszych września 1980 r. (30.08, 31.08 i 03.09) podpisany został pakiet porozumień, kończących strajk w stoczniach. Protestujący uzyskali zapewnienia m.in. na utworzenie samorządnych związków zawodowych, ograniczenia cenzury, o doborze kadr kierowniczych, w których będą decydować kwalifikacje i kompetencje, a nie przynależność organizacyjna.
Wójt Gminy kończąc swoje wystąpienie zaprosił do mównicy kombatanta Pana Franciszka Świerczewskiego, który w krótkim przemówieniu, przypomniał zgromadzonym o okrucieństwach II Wojny Światowej oraz o zapędach imperialistycznych władcy III Rzeszy.
Po Mszy świętej uroczysty orszak udał się na cmentarz wojskowy, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy poległych na terenie gminy Leoncin zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
Dalsze uroczystości inauguracyjne odbywały się już w Zespołach Szkół, gdzie uczniów i ich rodziców powitali Dyrektorzy placówek.
W Zespole Szkół w Leoncinie, Wójt Gminy Leoncin uczestniczący w inauguracji nowego roku szkolnego, przypomniał zebranym na dziedzińcu szkoły o złożonej przedwakacyjnej obietnicy dotyczącej darmowych wyjazdów na basen. Przypominając swoje słowa, zapewnił o jej realizacji w ciągu najbliższych tygodni. 
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (177 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=