Rada Seniorów

Powstanie Rada Seniorów 

Radni Rady Gminy Leoncin na sesji w dniu 29 lutego 2012 r. przyjęli uchwałę powołującą Radę Seniorów. Rada powołana została na czas nieokreślony. 9-cio osobowy skład Rady wyłoniony w tajnych wyborach, powołany zostaje na okres kadencji Rady Gminy Leoncin.
Powołanie Rady ma na celu przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu starszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenie warunków, które zapewnią seniorom wysoką jakość życia.
W skład Rady mogą wejść mieszkańcy Gminy Leoncin którzy ukończyli 60 rok życia. Jej zadaniem będzie służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy. Będzie organem opiniodawczym i inicjatywnym dla władz Gminy. Ma m.in. zapobiegać marginalizacji seniorów, wspierać ich aktywność, rozwijać formy wypoczynku, dbać o dostęp do edukacji i kultury. Rada będzie podejmowała również działania upowszechniające współpracę Gminy ze środowiskiem osób starszych.
Wyznacznikiem kompetencji Rady Seniorów były przeprowadzone konsultacje z seniorami, w trakcie których seniorzy wypełnili ankiety dotyczące potrzeby powołania Rady, a także określili zadania jakimi powinna zająć się Rada.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (188 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=