Skarga na Wójta Gminy

Skarga na Wójta Gminy


Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, poprosił Radę Gminy Leoncin o ustosunkowanie się do skargi na Wójta Gminy Leoncin – Adama Krawczaka jaka wpłynęła do niego od Dyrektor Zespołu Szkół w Głusku – Małgorzaty Szymczak.
Dyrektor głuskiej placówki zarzuca mobbing Wójtowi Gminy oraz pracownikowi Urzędu Gminy. Pani Szymczak pisma o zajęcie się sprawą skierowała zarówno do Wojewody jak również do Kuratorium Oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Rada Gminy na sesji w dniu 29 lutego br. przyjęła uchwałę w tej sprawie - uznającą stawiany zarzut za bezzasadny.

Mobbing - oznacza działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Osobą dopuszczającą się mobbingu nie musi być pracodawca, lecz może to być przełożony lub współpracownik. Mobbing może być działaniem bezpośrednim lub niebezpośrednim, tj. takim, w którym ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing, a jedynie jest narażona na skutki jej zamierzonych nieetycznych działań.
Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mobbing

 

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (132 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=