Umowa podpisana

Umowa podpisana


W dniu 8 października 2014 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (Priorytet I -gospodarka wodno - ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

Beneficjentem nowego projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną” jest Gmina Leoncin. Wartość projektu opiewa na kwotę 5.534.364,82 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ stanowi wartość 3.672.286,80 zł. W ramach projektu zostanie przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków. Inwestycja pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków od mieszkańców obecnie zamieszkujących teren aglomeracji Leoncin.
Ze strony Gminy Leoncin umowę na realizację projektu podpisał Wójt - Adam Mirosław Krawczak. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentował Prezes Zarządu - Artur Dąbrowski.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (121 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=