XLVI sesja RG Leoncin - zaproszenie
XLVI sesja RG Leoncin - zaproszenie

W dniu 27 lutego 2013r. o godz. 900 w budynku dawnego GOK w Leoncinie odbędzie się XLVI –zwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin. Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 
3. Odczytanie i przyjęcie protokołów z XLIV-zwyczajnej i XLV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu. 
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Rady Seniorów
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Leoncin w 2014 roku.
10. Uchwała w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie trwałości rezultatów projektu pn. „eLeoncin – przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
11. Uchylenie uchwały Nr XLIV/209/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
12. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin .
13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej
14. Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2013 roku.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/45/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Leoncin.
16. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Leoncin.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Sprawy organizacyjne i bieżące:
20. Zakończenie obrad.
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (209 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=