XXIX sesja Rady Gminy

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy


18 kwietnia 2012 r. w  budynku dawnego GOK w Leoncinie odbyła się XXIX – zwyczajnej sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał:
-        W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2012-2018,
-        w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
-        w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Leoncin w sprawie nieprawidłowości w działaniu Wójta Gminy Leoncin.
-        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Nowe Polesie, stanowiących własność Gminy Leoncin.
-        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Nowe Grochale, stanowiących własność Gminy Leoncin.
-        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2012-2017.
-        w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
-        w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/122/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012 roku

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (50 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=