XXX zwyczajna sesja RG

XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

 

22 kwietnia 2009 r. w budynku GOK odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin.
Po przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu licznie przybyłym na obrady Mieszkańcom gminy.
Byli to przedstawiciele Polesia oraz Secymina, miejscowości przez które przebiegają dwie drogi gminne, które wymagają gruntownej modernizacji.
Mieszkańcy Secymina postulowali usunięcie rosnących przy drodze do ich miejscowości drzew, które stanowią zagrożenie dla przejeżdżających samochodów jak również dla ludzi poruszających się tą drogą.
Wójt Gminy – Józef Mosakowski poinformował, iż złożony został wniosek do Wojewody Mazowieckiego z prośba o uregulowanie stanu prawnego tej drogi. Po otrzymaniu odpowiedzi na pismo, możliwe będzie rozpoczęcie prac.
Droga w Polesiu również wymaga gruntownej modernizacji. Wójt przypomniał, że przygotowywany jest projekt sieci wodociągowej, którą należy najpierw rozprowadzić, by możliwe było rozpoczęcie utwardzania nawierzchni tej drogi.
W dalszej części posiedzenia, głos zabrała p. Maria Jarząbek. Radna Powiatu odczytała działania podejmowane Radę Powiatu oraz omówiła sytuację szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim.
Po Radnej Powiatu, z informacją o realizacji zadań przez Gminę za 2008 rok wystąpiła Sekretarz Gminy – p. Anna Krzyczkowska.
Wśród nich m. in. wymienione zostały działania z zakresu ewidencji ludności, realizacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego przez uczniów – Wyprawka szkolna, wymiana posadzek w Zespole Szkół w Leoncinie, modernizacja nawierzchni dróg gminnych.
Pani Sekretarz poinformowała również o zajęciach na hali sportowej, gdzie odbywają się liczne turnieje, a tygodniowo korzysta z niej około 200 osób. Omówiła również pracę Ośrodka Pomocy Społecznej, trzech Zespołów Szkół, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin.
Najważniejszym punktem obrad było udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2008. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin – p. Antoniego Gruszkę projektu uchwały udzielenia absolutorium, Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Radni przyjęli również projekty uchwał w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009,
- ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznawanej nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Leoncin.
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (57 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=