XXXI sesja RG
XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy

3 czerwca o godz. 15.30 rozpoczęła się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin.
Radni do przyjęcia mięli projekty dwóch uchwał w sprawie:
- wystąpienia o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z działania 5.2,
- uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Leoncin na lata 2009 – 2013.
Jak wyjaśnił Wójt Gminy – Józef Mosakowski, złożone wcześniej wnioski na budowę drogi w Nowych Grochalach i ul. Słonecznej w Leoncinie, mimo pozytywnej preselekcji nie zostały przyjęte. Jest możliwość pozyskania środków na te ulice z RPO Woj. Maz. z działania 5.2, jednak składane dotąd dokumenty muszą być zebrane w jeden wniosek.
Wójt dodał, iż podejmując uchwałę w sprawie wystąpienia o środki unijne, musi zostać również przyjęty projekt uchwały dotyczący Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Leoncin.
Poinformował również, że środki unijne pokryją 85 % kosztów, resztę dokłada Gmina.
Radni przyjęli projekty uchwał.
Wójt Gminy poinformował również, że z dniem 31 maja, z powodów osobistych z pracy w Urzędzie Gminy zrezygnowała Pani Skarbnik - Małgorzata Kurek. Obecnie prowadzone są rozmowy z kandydatami na to stanowisko.
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (120 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=