XXXV sesja
XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

2 września 2009 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego GOK w Leoncinie rozpoczęła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin.
Jako pierwsza głos zabrała Radna Powiatu. P. Maria Jarząbek.  poinformowała o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
Tuż po niej, informację o działalności między sesyjnej przedstawił Wójt Gminy Józef Mosakowski:
W okresie wakacji wymienione zostało ogrodzenie Zespołu Szkół w Głusku.
Złożony przez Gminę wniosek o pozyskanie środków finansowych na budowę dwóch boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 oceniono pozytywnie. Urząd Marszałkowski oficjalnie potwierdził dofinansowanie w kwocie 333 tys. zł oraz Ministerstwo Sportu o dofinansowaniu kwotą 333 tys. zł. Pozostałą część środków finansowych dołoży Gmina.
Gmina Leoncin otrzyma również wsparcie finansowe na utworzenie placów zabaw przy szkołach.
Podpisana została umowa na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Anulka”. Złożonych zostało 41 wniosków rodziców o przyjęcie dziecka. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny kart zgłoszeń i zakwalifikowała 25 dzieci w wieku 3-5 lat.
Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości we wsi Michałów na okres 10 lat,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Leoncin,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Michałów.
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzający (38 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=