eLeoncin - zakończenie naboru
eLeoncin - zakończenie naboru

Piątek 29 sierpnia br. był ostatnim dniem składania deklaracji o przystąpieniu do Projektu „eLeoncin – przeciw wykluczeniu cyfrowemu” realizowanego przez Gminę Leoncin.
Wszystkie zgłoszenia są teraz sprawdzane oraz punktowane. Do końca bieżącego tygodnia będzie wiadomo czy udało się zebrać odpowiednią ilość beneficjentów czy też ogłoszony zostanie kolejny nabór. W tym tygodniu będzie też ogłoszona lista osób, które zakwalifikowały się do projektu.


Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 200 gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie Internetu szerokopasmowego i zestawów komputerowych do 5 jednostek podległych i do 200 gospodarstw domowych gminy  Leoncin  oraz przeszkolenie 200 osób z podstaw obsługi komputera i Internetu.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Leoncin, którzy są zameldowani na terenie Gminy , a którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu, w szczególności: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do   uzyskania stypendiów  socjalnych, dzieci i młodzież ucząca się z  dobrymi wynikami w nauce, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, osoby z grupy 50+.
Całkowita wartość projektu: 2.148.906,95 PLN Wartość dofinansowania:  2.148.906,95  PLN
Projekt jest realizowany w okresie od 26.05.2014 r. do 31.12.2015 r. Trwałość projeku - 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.
Projekt: „eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.


 
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (127 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=